build a house, house for sale, house for rent

Hypotéky jsou drahé, přesto se mladým do nájmů moc nechce

V současné době se čím dál více mladých lidí rozhoduje pro život ve vlastním bydlení. Přestože hypotéky patří mezi finančně náročné závazky, které si vyžadují pečlivé promyšlení a dlouhodobější plánování, mnoho mladých rodin stále upřednostňuje koupi nemovitosti před pronájmem.

Důvodem je především touha po vlastním zázemí a jistota, kterou vlastnictví nemovitosti poskytuje.

Jaké jsou klíčové faktory?

Jeden z hlavních faktorů ovlivňujících rostoucí poptávku po hypotékách je prudký nárůst cen nemovitostí na trhu. Dle statistik se ceny bytů a domů za posledních deset let zvýšily téměř o 50 %. Tento trend se projevil i na cenách pronájmů, které rovněž stoupají každoročně.

Mladým lidem tak často nezbývá jiná možnost, než sáhnout po hypotečním úvěru, pokud chtějí bydlet ve vlastním.

Navzdory tomu, že hypotéky jsou drahé, přinášejí svým držitelům jistotu a pocit stability. Měsíční splátky hypotečního úvěru jsou často srovnatelné s nájmem bytu či domu, avšak na rozdíl od nájemného se jedná o investici do vlastního majetku. Po uplynutí doby splácení tak majitel nemovitosti disponuje zcela svobodně a nemusí se obávat například o zvýšení nájmu nebo nutnost stěhování.

Dalším faktorem, který mladé lidi láká k pořízení vlastního bydlení, je možnost individuálně si jej zařizovat a upravovat podle svých potřeb a představ. Pronajaté byty často neposkytují tolik prostoru pro realizaci osobních vizí a omezený je i rozsah úprav, které je možné provést bez souhlasu majitele.

Hypotéka je pro mnohé výhodnějším řešením

Nicméně přestože hypotéka může být dlouhodobě výhodnější než pronájem, není tato forma financování dostupná pro každého. Banky při posuzování žádostí o hypoteční úvěr klade velký důraz na schopnost klienta splácet danou částku a vyžaduje také určitou míru vlastních finančních prostředků. Mladým lidem, kteří teprve začínají svou kariéru a nemají dostatek úspor, může být hypotéka nepřístupná.

hypotéka, financování bydlení
Hypotéky jsou drahé, přesto se mladým do nájmů moc nechce

Navíc je třeba brát v úvahu i rizika spojená s hypotečním financováním. Ztráta zaměstnání nebo jiné nepředvídatelné životní situace mohou způsobit problémy se splácením úvěru a v krajním případě vést až ke ztrátě nemovitosti.

Investice do vlastního bydlení je pro přijatelnější

I přes všechny uvedené faktory se zdá, že mladým lidem stojí za to investovat do vlastního bydlení prostřednictvím hypoték. Poptávka po těchto úvěrech roste každým rokem a banky nabízejí stále atraktivnější podmínky pro své klienty. Nicméně je důležité pečlivě zvážit všechna pro a proti a promyslet si možné scénáře budoucího vývoje.

Hypotéky jsou dnes velmi drahé a pro mnoho lidí tedy představují velkou finanční zátěž. Přesto se však stále setkáváme s tím, že mladí lidé nechtějí bydlet v nájmu a raději si pořídí vlastní bydlení. Více se dočtete v rubrice Hypotéky.

Proč je tomu tak?

Jednou z možností je, že mladí lidé chtějí být nezávislí a mít svobodu rozhodování. Pokud si totiž koupí vlastní byt, nemusí se obávat toho, že jim majitel pronajatého bytu zruší smlouvu a oni budou muset hledat nový domov. Navíc majitel pronajatého bytu může kdykoliv zvýšit nájemné, což pro mnohé lidi představuje další nepříjemnost.

Dalším faktorem může být i to, že hypotéky jsou dnes dostupnější než v minulosti. Banky nabízejí různé druhy úvěrů na bydlení a často umožňují splácení hypoték i na delší dobu. To může snižovat pravidelné splátky a tím i celkovou finanční zátěž.

Navíc má vlastní bydlení přináší jisté daňové výhody. Hypotéky lze totiž využít jako daňovou slevu, což může snižovat roční daňové povinnosti.

Je tedy jasné, že mladí lidé upřednostňují vlastní bydlení před nájmem. Přináší jim to nezávislost a svobodu rozhodování a navíc i určité daňové úlevy. Samozřejmě je však nutné si dobře promyslet, zda má smysl se do hypoték zadlužovat a zda na splácení budeme mít dostatek financí.

Žádost o hypotéku od České spořitelny zde